Dokter moerman

Moerman-300x210In de eerste helft van de 20e eeuw stelde de Vlaardingse arts Cornelis Moerman (1893 -1988) een volwaardige therapie samen die werkzaam is tegen kanker. Zijn visie was dat de kankerpatient een algemene stofwisselingsstoornis heeft, een deraillement, die veroorzaakt is door een opgetreden tekort aan voor het lichaam essentiele voedingsstoffen.

Een volwaardig door Moerman samengesteld dieet, het Moermandieet, en individueel voorgeschreven aanvullende vitaminen en mineralen kunnen ingezet worden bij de behandeling van kanker. De Moermantherapie zoals Moerman deze met succes heeft geintroduceerd, is helaas aan het verdwijnen. De oorspronkelijke Moermantherapie verdwijnt en maakt plaats voor een algemene niet-toxische tumortherapie. Een therapie die iedere arts naar eigen goeddunken aanpast, maar die totaal niet gebaseerd is op de ideeen van dokter Cornelis Moerman.

De Dokter C. Moerman Stichting heeft daarom het initiatief genomen om het gedachtegoed van Cornelis Moerman voor iedereen beschikbaar te stellen. Een eerste praktische stap is de realisatie van een website als een communicatie middel bij uitstek. Op deze website vindt u de beschrijving van het door Moerman samengestelde dieet, de vitamines en mineralen en de kleine klinische symptomen. Eveneens de filosofie (het hoe en waarom) van de Moermantherapie wordt uitgebreid beschreven. De Dokter C. Moerman Stichting heeft als doel de instandhouding en voortzetting van het door Dokter C. Moerman in het leven geroepen instituut voor kankeronderzoek, en de ontwikkelde methoden van de arts Moerman tot bestrijding van kanker, algemeen bekendheid te geven.

De stichting tracht haar doel te bereiken door inschakeling van alle personen die haar daarbij ondersteunen in tijd, kennis en financieel door giften, donaties of legaten. De stichting werkt aan een heldere presentatie van de Moermantherapie voor iedereen en in het bijzonder de kankerpatient en zijn of haar omgeving.