ANBI

ANBI

ANBI informatie CONCEPT 04 02 ‘15
Naam Dokter C. Moerman Stichting
RSIN 81 67 30 489
Contactgegevens Dokter C. Moerman Stichting
Postbus 39
5258 ZG BerlicumKvK Rotterdam         41141437
Bestuurssamenstelling H.A.M. Schram, voorzitter
J.D. Klumpenaar
J.A. Stoop
Beloningsbeleid Bestuurders ontvangen geen beloningen
Doelstelling De Dokter C. Moerman Stichting heeft als doel de instandhouding en voortzetting van de door Dokter C. Moerman in het leven geroepen instituut voor kankeronderzoek en de ontwikkelde methoden van de arts Moerman tot bestrijding van kanker algemeen bekendheid te geven, in het bijzonder onder artsen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door inschakeling van alle personen die daarbij ondersteunen in tijd, kennis en financieel door giften, donaties of legaten.
Beleidsplan De stichting werkt aan een presentatie van de Moermantherapie en het dieet op voor een iedereen en in het bijzonder de kankerpatiënt en zijn of haar omgeving op een overzichtelijke en toegankelijke wijze, dit aangevuld met breed scala van onderwerpen die het hoe en waarom uitleggen.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten Een eerste praktische stap is de realisatie van een website als een communicatie middel bij uitstek.
Financiële verantwoording Zie balans overzicht