Het Moermandieet

Het Moermandieet

Het anti-kankerdieet volgens Cornelis Moerman.

De basis van de Moermantherapie is het dieet. Het dieet heeft de bedoeling om lichaamsprocessen die leiden naar verkeerde acties b.v. van een goede cel een kwade cel maken, om deze acties om te buigen naar goede acties, de door Moerman genoemd als: op finaliteit gerichte processen.

Kanker kan men zien als een proces waarbij de mens/de persoon zijn lichaam toestaat verkeerd te reageren. Dit verkeerd reageren gebeurt meestal ongewild door langdurig gebruik van onvolwaardige voeding, wanneer de lust of lekkernij meer bepalend is dan het gezond verstand, milieufactoren of door het niet op de hoogte zijn van wat gezonde voeding is. Zowel “de wil” als “de lust” kunnen bepalend zijn hoe het lichaam zal reageren met zijn onwillekeurige, op finaliteit gerichte processen.
De wil wordt in het dieet bevorderd door zijn gebods- en verbodsbepalingen. Het zich goed en streng houden aan de regels van het dieet sterkt de wil en de zienswijze van de patient. In het dieet zitten factoren die de wil versterken. Denk aan het citroensap, vol van vit. C en citroenzuur. Het citroenzuur is een essentieel onderdeel van onze citroenzuurcyclus, de cyclus waar de mens zijn energie vandaan haalt.
De lust en lustgevoelens zijn vertegenwoordigd in het verbod van dierlijk eiwit-vlees,vis en gevogelte. Maar ook heel duidelijk in het verbod van suikers , vooral geraffineerde suikers en toegevoegde suikers. Het gebod in deze zelfde sfeer uit zich in de versgeperste sappen van biet, wortel appel en peer. Ook het gebod van versheid past hierin. Het verbod van geraffineerde en toegevoegde suikers is een belangrijk verbod in het dieet. Zo ook de surrogaat suikers. Ook al zit er geen suiker in, het lichaam denkt dat het suiker is en zal als zodanig reageren. Zie Pavlov : de grondlegger van de hersenspoelingen en de reclame enz.
Het verbod op dierlijk eiwit is niet alleen omdat een tumor voor het grootste deel bestaat uit eiwit maar ook omdat vlees e.d. niet alleen een voedingsmiddel is maar ook een genotsmiddel. Dit laatste is gekomen door reclame en doordat de niet-rijken zagen dat de rijken zich tegoed deden aan vlees en aanverwante producten. Aan vlees e.d. zit nog een bijzonder aspect. Hierin zit in wat de mens nodig heeft. Aldus met vlees eten is men meteen klaar en hoeft men verder niets te hebben. Dit is slechts schijn! Het is beter om schijn hier te veranderen in gemakkelijk. En als het gemakkelijk is dan heeft de mens de neiging om lui te worden [Kollath-Werner 1981]. Dit gaat vooral op voor ons verdedigingssysteem. Ons verdedigingssysteem moet voortdurend bij de les gehouden worden. Komt er nu iets uit de omgeving of ons milieu dan kan het dat het lichaam hier niet of te laat op reageren. Dit kan het begin zijn van het “verkeerd lopen” van de stofwisseling. Het begin van kanker oa. Het lichaam moet attent zijn. Meteen in de verdediging tegen processen die leiden naar kanker. Dit verdedigingssysteem helpen doet het Moermandieet door overvloedig enzymen [dit zijn eiwit splitsers of populair gezegd eiwit opeters. Deze enzymen zitten in het versgeperste sap waar het schuim nog opstaat].
Om goed te kunnen reageren met zijn verdedigingssysteem heeft het lichaam vele stofjes nodig die van buiten via de voeding aangeleverd moeten worden. Alle stofjes die nodig zijn voor een goede reactie zitten in de rauwe eidooier. Niet de gekookte en zeker niet in de hardgekookte eieren. In de eidooier zitten alle stofjes in om die nodig zijn om met behulp van het wit zijnde de bouwstenen een kuiken te maken. Niet alleen de eidooier maar ook in alle verse sappen, alle verse en vooral van groene groente en van al het fruit, de goede roomboter, het brood met kleine stofjes zijnde brood waarin nog alle stofjes zitten van de graanzaden, zo ook de zilvervliesrijst die in tegenstelling met gepolijste en gemalen rijst waar geen vlies meer in aanwezig is, vol van kleine stofjes als vitaminen, mineralen en anderen. De zilvervliesrijst samen met de groene erwt zorgen ervoor dat het lichaam alle eiwitten die het lichaam zelf niet maakt, de zgn essentiele eiwitten , ruim voldoende binnen krijgt.
Het Moermandieet voldoet aan de eis om volledig te zijn. Alle aspecten van de mens zijn erin vertegenwoordigd. Zijn geest, zijn dierlijke aspecten en zijn plantaardige aspecten. Sommige noemen dit ook wel holistisch.

-Lourens Baas Becking, 1934: “alles is overal, maar het milieu selecteert”.
-Piet Mondriaan, 1929: primaire kleuren: rood, geel, blauw. Voor resp. bloed,plant,hemels. In “de zuiver abstracte kunst”sept 1929 te lezen in Streven juni 2017
-Dr Hans Stoop :” adem is een brug tussen lichaam, geest en gemoedstoestand” Uitzicht jaargang 43 nr 5, blz 10; zie ook genesis 2,7
-Henk Schram, med drs arts: “om te genezen heeft het lichaam nodig een wil, gezond verstand en kennis, zijnde geest of ideologie, filosofie en natuurwetenschap.”
-Ivan Pavlov (1849 – 1936) is bekend geworden dankzij een experiment met honden. Vlak voordat hij de honden eten gaf, liet hij een belletje rinkelen. Na een aantal sessies begonnen de honden speeksel te produceren zodra ze het belletje hoorden. Ze waren zo ‘geconditioneerd dat het rinkelen van de bel betekende dat ze spoedig eten kregen. Het opvallende van de Pavlovreactie, is dat het niet gaat om bewust aangeleerde associaties maar om associaties die je hersenen zich “op eigen houtje” aanleren.

Kollath-Werner: Die Ordnung unser Nahrung, 9de druk, 1981.